본문 바로가기

회원메뉴




Đại tu

     
Chúng tôi phân chia máy thành các bộ phận chính như máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi... để dễ dàng kiểm tra kỹ lưỡng và thay thế những linh kiện, phụ tùng bị hỏng hay bị mòn giúp máy luôn hoạt động bình thường và nâng cao độ bền bỉ. Thời điểm kiểm tra và thay phụ tùng, linh kiện theo định kỳ của từng bộ phận được phân ra như sau:
Đại tu 목록

Máy làm lạnh nước ly tâm

1. Dầu máy ép
- Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên thay dầu theo chu kỳ định kỳ là 6000 giờ đồng hồ, thông thường đối với máy sử dụng vào mùa hè là 2 năm/lần, với máy sử dụng 4 mùa là 1 năm/lần.

2. Vệ sinh đường ống thiết bị ngưng tụ
- Đường ống thiết bị ngưng tụ nên được vệ sinh 2 năm/lần đối với máy sử dụng vào mùa hè, 1 năm/lần với máy sử dụng 4 mùa. Tuy nhiên vì bộ phận này chịu nhiều ảnh hưởng của chất lượng nước nên cũng thể dựa vào tình trạng nước mà linh động thực hiện.
- Phương pháp vệ sinh đường ống: vệ sinh bằng hóa chất và vệ sinh bằng bàn chải.

3. Ðại tu máy nén

- Thông thường thực hiện định kỳ 18.000 tiếng/lần nhưng có thể linh động dựa theo trạng thái của máy nén.

Máy làm lạnh, nóng bằng nước kiểu hấp thụ

- Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên vệ sinh đường ống của thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ 1 lần/năm.
- Kiểm tra trạng thái bơm phụ rồi tiến hành đại tu bơm phụ.

Máy làm lạnh trục vít

1. Kiểu giải nhiệt nuớc
- Đường ống của thiết bị ngưng tụ nên vệ sinh 2 năm/lần với các máy sử dụng vào mùa hè và 1 năm/lần với các máy sử dụng 4 mùa. Tuy nhiên vì bộ phận này chịu nhiều ảnh hưởng của chất lượng nước nhiều nên cũng thể dựa vào tình trạng nước mà linh động thực hiện.
- Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên thay dầu theo định kỳ 6000 giờ đồng hồ, thông thường đối với máy sử dụng vào mùa hè là 2 năm/1 lần, với máy sử dụng 4 mùa là 1 năm/lần.
- Thời điểm đại tu máy nén theo tiêu chuẩn bình quân là 18.000 giờ đồng hồ.

2. Kiểu giải nhiệt nước
- Việc vệ sinh thiết bị ngưng tụ mang tính linh động nên có thể tiến hành sau khi kiểm tra tình trạng thiết bị.
- Thời điểm thay dầu máy nén định kỳ là 6000 giờ đồng hồ. Khi thay dầu thì đồng thời thay luôn bộ sấy lọc (Filter drier).
- Thời điểm đại tu máy nén theo tiêu chuẩn bình quân là 18.000 giờ đồng hồ. 

게시물 검색